Zabiegi

 

Zabiegi wykonywane w placówce:

 

MACICA
Amputacja nadszyjkowa macicy (LSH) - real time dr n.med. Jarosław Wieczorek, dr n. med. Krzysztof Nowosielski 18:07 play

TLH Całkowita histerektomia laparoskopowa

dr n.med. Jarosław Wieczorek, lek. med. Tomasz Ślęczka

20:50 play

JAJNIK
Wyłuszczenie guza jajnika Teratoma dr n.med. Jarosław Wieczorek, lek. med. Tomasz Ślęczka 06:33 play
ZABURZENIA STATYKI

Laparoskopowe podwieszenie boczne w leczeniu zaburzeń statyki narządu rodnego, Latteral Support

dr n.med. Jarosław Wieczorek, dr n. med. Krzysztof Nowosielski

05:38 play

Laparoskopowa korekta defektu dna miednicy McCall-Moschowitz dr n.med. Jarosław Wieczorek, lek. med. Sławomir Bystrzejewski 03:47 play

Sacro Colpo Fiksacja (SCF)

dr n.med. Jarosław Wieczorek, dr n. med. Michał Graniczka

07:50 play

PRZYDATKI

Laparoskopowe usunięcie torbieli okołojajowodowej

dr n.med. Jarosław Wieczorek, lek. med. Jacek Mniszek

19:31

play

RÓŻNE

Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej

dr n.med. Jarosław Wieczorek, lek. med. Sławomir Bystrzejewski

03:48

play

Macica olbrzymia

dr n.med. Jarosław Wieczorek

17:35

play